Referat fra hjælpermøde d. 11/8-14

Fraværende: Marie, Sille

På mødet blev der informeret om fordelingen af hjælperne på holdende. Derudover blev telefonlisten opdateret.

Der var et ønske om at undervisernes telefonnumre kom på holdoversigten, så det er nemmere at kontakte dem hvis man som hjælper skal melde afbud. Den opdaterede holdoversigt samt telefonliste uddeles i uge 33 både til alle hjælpere samt der bliver hængt et eksemplar af hver op på rideskolens opslagstavle.

Derudover er det på mødet gennemgået hvad der kræves og forventes når man er hjælper, både hvis det er obligatorisk og frivilligt.

Det blev på mødet diskuteret om man som hjælper skal bære ridehjelm. Dette er drøftet med formand og næstformand. Emnet har været oppe og vende flere gange tidligere fx på opstaldningsmøder. Her har der ikke været stemning for at gøre dette til et krav fra klubbens side. Det er dog beskrevet som noget klubben anbefaler.

Reglen er at den enkelte underviser bestemmer om hjælperne på deres hold skal bære ridehjelm.

Forslag givet af forældre deltagende på mødet:

En af forældrene foreslog et førstehjælpskursus til alle hjælpere. Trygfonden giver nogen gange midler til sådanne formål.

Det er på mødet aftalt, at der om ca. 1 måned bliver indkaldt til et opfølgningsmøde.

Referatet er udarbejdet af Anne Aumayr, 11/8-14.

Der er lukket for kommentarer.