Referat fra hjælpermøde d. 9/11-13

Opgaver som hjælper:

 • Der blev snakket om at man skal være til stede hvor der er brug for hjælpen, så underviseren ikke skal gå og lede efter hjælperne fx i stalden eller rytterstuen. Undtaget er fx situationer hvor underviserne selv siger til hjælperne at der ikke er så meget at lave en periode og hjælperne derfor må gå op i rytterstuen, mm. indtil der er behov for hjælp igen.
 • Det er overordnet underviserens ansvar at fortælle hjælperne hvad de skal, men hjælperne må også meget gerne være opsøgende og spørge til hvad de kan hjælpe med.
 • Opgaverne som hjælper består hovedsageligt af at trække heste, evt. hjælpe med at undervise eleverne, bygge/oprydning af bane, hjælpe elever med at lære at strigle, sadle op, sadle af.
 • Som hjælper skal man desuden hjælpe underviseren med at rydde op efter undervisningstimen og sørge for at alt udstyr er på plads, herunder sadelbetræk, strigleposer, træktov, samt at hestene har fået dækken på, klokker af, biddene er vasket grundigt, mm.

Afløser:

 • Som hjælper skal man finde en afløser hvis man selv bliver forhindret i at komme. Underviseren regner med hjælpen.
 • Der er talt om at man evt. kan danne par med en anden, så man er hinandens faste afløsere. Man kan evt. kigge på oversigten over hjælperfordelingen for at finde en som det kunne være godt at danne par med.
 • Man skal give underviseren besked når man ikke kan komme og hvem man har fundet som afløser.

Sikkerhed:

 • Som hjælper opfordres man til at bære ridehjelm både i stald og i ridehus, både fordi man som hjælper er et forbillede for eleverne og af sikkerhedsmæssige årsager.

Arrangementer for hjælperne:

 • Der blev lagt op til at alle kan komme med ideer og ønsker.
 • Forslag: overnatning på rideskolen, tur i skøjtehallen, bowling, biograftur, filmaften, besøg i en af de større stalde (fx Blue Hors)
 • Det er altid muligt at komme med ideer til arrangementer, bare hiv fat i Anne eller Christina eller skriv til os.
 • Antal arrangementer: ca. 2 årligt; forsøger at nå at stable et på benene inden jul i år, samt et næste forår/sommer.  Arrangementerne afholdes en dag i en weekend. Opslag for arrangementet inden jul med tilmelding kommer inden længe på opslagstavlen på rideskolen.

Ris og Ros:

 • Stor ros til hjælperne: Hjælperne opleves som meget engagerede og hjælpsomme. De er en stor hjælp som ikke kan undværes.

Evt:

 • Når man går ture udenfor anbefales det igen at hjælperen bærer ridehjelm, er obs på at der holdes god afstand mellem hestene, alle elever (bortset fra på de mest øvede hold) skal have en hjælper til at trække dem med trækketov.
 • Det er ok at sige hvis man som hjælper er utryg ved en opgave, hest, mm.
 • Det er altid tilladt at komme til en af os (Christina eller Anne) med spørgsmål, tvivl, eller hvis der er noget man ikke tør sige til underviseren man hjælper ved.

Andet:

 • I forbindelse med mødet blev der udleveret kopi af opdateret telefonliste over hjælpere, oversigt over fordelingen af hjælpere på de enkelte hold, beskrivelse af opgaven som hjælper.  Telefonliste blev opdateret så den nu indeholder både hjælpernes samt deres forældres telefonnumre.

Alt dette forefindes også på rideskolens hjemmeside www.ponyklub.dk  samt opslagstavlen i PIH.

Ift. til de til mødet udleverede kopier må det forventes at der løbende sker ændringer og disse derfor ikke bliver ved med at være fuldt gyldige.

 • Alle referater fra hjælpermøderne bliver lagt på hjemmesiden, så både dem der har været til møderne samt dem der ikke har, kan genlæse/læse hvad der er blevet snakket om/aftalt.

Ting der bliver taget med til næste undervisermøde:

 • Underviserne skal melde ud hvis de en dag ikke har behov for at deres hjælpere kommer, fx i forbindelse med longetræning, teori, mm.
 • Underviserne skal så vidt muligt tilpasse deres hjælpere til hestene både ift. størrelse og sværhedsgrad, fx små hjælpere trækker/hjælper med små/nemmere heste.
 • Hjælperne skal skiftes til opgaverne, fx hvis der kun er én elev der skal trækkes.
 • Obs. på særlige forholdsregler ved hestene: Både underviseren og hjælperne skal være opmærksom på dette, men det er hovedsageligt underviserens ansvar at informere hjælperne om, hvis der fx er en hest der er sur når der skal spændes gjord, hvis den skal stå et bestemt sted under opsadling, have bestemt udstyr på, mm.

Der er lukket for kommentarer.