Undervisermøde maj 2015

Vi besluttede

OVERDRAGELSE AF ELEVER

Der laves et skema som underviser og elev udfylder i fællesskab inden sommerferien. Dette gives videre til en evt. ny underviser i den nye sæson.

HESTE INFO

Der laves et skema over hesteinfo som skal hænge på kontoret. Undervisere ved ikke nok om de enkelte heste, og der skal derfor laves et overskueligt billede for underviserne.

GENERELLE REGLER MV.

Der skal strammes op på ponyklubbens generelle regler især i stalden. Der laves en reminder over de regler der er gældende for alle.

OPSADLING OG STRIGLE KURSUS/DIPLOM

Det må meget gerne blive obligatorisk at alle elever og evt. forældre ponyklubben gennemgår strigle og opsadlingskursus.

Diplomer til eleverne mv. gøre tilgængelige for alle hold.

KURSUS

Alle der vil deltage på rideforbundets kursus i Ponyklubben tilmelder sig til Jeanet. Ponyklubben betaler. NB det er med andet indhold / en fortsættelse af sidste års kursus.

STALDVAGT

Der opfordret til at holdene inviteres med til staldvagt. Det styrker det sociale samvær på holdet og giver et godt indblik i andre opgaver som måske kommende hesteejer.

 Støttekredsen betaler morgenmad til alle.

SOCIALT SAMVÆR

Vivi og Karen arrangerer noget socialt for alle undervisere evt. i forbindelse med næste møde..

MØDE INDE SOMMERFERIEN

Vi mødes igen kort før sommerferien når nye hold er på plads.

Dato følger meget snart – i god tid.

Der er lukket for kommentarer.