Telefonliste over undervisere

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
15 – 15.50
Tine og Henriette
22 55 88 47
22 77 30 28
16 - 17
 Caroline
22 32 71 31
Anne
60 95 37 20
Tine
22 55 88 47
Dorthe
51 53 04 70
17 – 18
Caroline
22 32 71 31
Lene
21 16 33 56
Ditte og Marianne
28 31 07 54
20 97 48 13
Dorthe og Lene 51 53 04 70
28 60 00 66
18 – 19
Renana
50 66 84 02
Lene
21 16 33 56
Laura og Lillian
23 38 69 07
40 37 75 06
Vivi 
22 36 99 99
19 - 20
Tanja
27 87 88 00
 Jeanet
22 58 93 98
Laura 
23 38 69 07
Vivi
22 36 99 99
20 - 21
Jeanet
22 58 93 98

Der er lukket for kommentarer.