Hold

Ponyklubben (PIH) har ca. plads til 120 elever fordelt på ca. 20 hold. Undervisningen foregår mandag – torsdag i tidsrummet 15 – 21. Der er ikke tilknyttet berider til klubben. Undervisningen varetages af heste-/ ridekyndige voksne. Udgangspunktet for undervisningen er de grundlæggende ridefærdigheder samt tryghed i omgang med ponyerne

10 Bud til forældre

  1. Sørg at dit barn har det rigtige udstyr på til ridning. Ridehjelm, støvler, handsker.
  2. Sørg for at barnet er klædt på til årstiden. Det er især meget koldt i ridehuset om vinteren.
  3. Hjælp os med at barnet får en god og tryg omgang med hesten. Ved at færdes roligt i stalden, klappe hestene, tale stille, undlade at ”drille hestene”.
  4. Kontakt underviseren hvis der er problemstillinger fra ridningen eller i stalden. Mange ting kan løses når man taler om det.
  5. Hestene i stalden må kun fodres med ”gulerødder og hesteguf” .Helst i krybben.
  6. Vi forventer at elever har en voksen med indtil andet aftales med underviseren
  7. Hils gerne på underviseren og spørg om der er brug for hjælp.
  8. Hjælp dit barn i stalden i stalden.  Det kan være med at klargøre hesten, strigle, lægge sadel på, rydde lidt op, feje staldgangen efter at der er renset hove.
  9. Kom og kig til arrangementer.
  10. Meld afbud hvis barnet ikke kan komme til ridning.

PIH holder undervisningsfri i skolernes ferier og i weekenden.

God fornøjelse i PIH.

Skriv et svar