Referat af møde d. 05-01-14

Til stede: Trine Kragelund, Rikke Engel, Caroline Mogensene og Kirsten Aumayr-Edelmann

 

Mht. slikautomaten, så har Caroline talt med Cafax, som siger, at en ny møntbeholder til automaten vil koste 6.500 kr. ekskl. moms, hvilket vi synes vil være for meget at give ud i forhold til udbyttet ved at have automaten. Lars fra Cafax ringer til os, om han evt. har en brugt liggende. Han giver os besked i morgen. Hvis ikke han har en brugt liggende, kan vi evt. afvente, hvis der kan komme en brugt ind i løbet af en måned. Caroline melder tilbage ang. dette i morgen. Hvis automaten bliver aktiveret igen, har vi snakket om at justere priserne op, så den bliver mere rentabel.

Der er kommet en ansøgning ang. et kursus i Billund næste weekend “Breddeaktiviteter arrangeret af Dansk Rideforbund”. Der søges om 6 x 250 kr, hvilket imødekommes.

Mht. medlemmer, så er der pt. 13-15 medlemmer. Proceduren for opkrævning bliver, at Gitte sender girokort ud til medlemmer, når deres medlemskab skal fornyes.

Trine, Rikke og Kirsten stiller ikke op til valg næste år. Caroline og Gitte ønsker at stille op efter næste generalforsamling. Trine laver  et opråb på hjemmesiden, hvor interesserede kan melde sig, når der er valg til Støtteforeningen i marts.

1. marts er der fastelavnsfest i Ponyklubben. Aktivitetsudvalget sørger for slik til tønderne. Cafeteriaet vil være åbent og der vil blive solgt kaffe og kage.  Trine vil sende en mail ud og forespørge,  hvem der vil bage en kage til denne dag.

Ang. klubjakker melder John ud, at “Engel original jakkerne”  vil komme til at koste mellem 400 og 450 kr. med broderi. Det er ikke at muligt at få tryk på disse jakker. Ydermere findes jakkerne kun ned til størrelse 12 år. Trine har fundet en hjemmeside “Profilshop”, som sælger en softshell jakke til 255 kr. ved køb a 10 stk. Rikke forhører sig ved John, om han evt. vil sponsorere tryk på jakkerne mod at Engel kan få en reklame på.

D. 19/1-14 holder Dansk Rideforbund møde på rideskolen. Der kommer omkring 28 deltagere. Rikke sørger for morgenmaden samt frugt, te og kaffe Caroline sørger for middagsmaden (buffet fra Føtex) Kirsten og Gitte bager en kage. Trine bager formiddags boller.

Der er lukket for kommentarer.