Referat af møde d. 30-10-13

1) Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2) Godkendelse af referat fra d. 6/6-2013.

Referatet godkendes ved tilbagemelding inde 3 dage efter referatet er udsendt, således at det kan komme på klubbens hjemmeside.

3) Planlægning af kommende arrangementer

– Kursus for underviserne.

Gitte indkøber frokost, frugt og sodavand til begge dage. Rikke bager kage til lørdag – hvis der er behov for en ekstra til søndag, bager Caroline den.

– Elevstævne 30 nov.

Rikke sørger for indkøb af toast, fransk hotdog, kaffe, the, etc. Trine sørger for indkøb af sodavand, juice samt opfyldning af automat. Trine udarbejder vagtplan for cafeteriet og sender til Stævneudvalget. Trine sender mail ud til samtlige hesteejere, med opfordring til at bage. Der laves PR på dagen i forhold til at få flere medlemmer i Støttekredsen blandt eleverne. Bl.a. vil der blive trukket lod om en præmie blandt alle dem der melder sig ind på dagen.

– DRF planlægningsmøde 18 – 19 januar

Prisen fastlægges til 200 kr. pr dag for de første 15 deltagere, herefter falder prisen til 125 kr. for de efterfølgende deltagere – årsagen er at de marginale omkostninger er faldende jo flere deltagere der er.

Prisen dækker:

Formiddagsbolle med ost/pålæg

Frokostbuffe

Eftermiddagskaffe

Vand/kaffe/the/sodavand/frugt under hele arrangementet

Detailplanlægningen finder sted på næste møde.

4) Økonomi

Blev gennemgået – det kan ses på økonomien, at der er færre arrangementer hvor cafeteriet er åbent, hvilke betyder mindre indtægt. Priserne i automaten hæves. Trine kontakter Helle for vejledning.

5) Ansøgninger – Er der nogen der har modtaget ansøgninger?

Der er ansøgt om 2-3 veste til de lidt større piger, hvor pasformen på de nuværende veste ikke er optimal. Forventet udgift ca. 3.000 kr.

– Tema- Støttekredsen på hjemmesiden.

Ud over referater skal vedtægterne lægges ind. Trine Scanner dem ind og sender til Lene. Der arbejdes videre med den beskrivende del – Godkendelse sker via mail.

7) Evt.

Støttekredsen har besluttet at give PIH en julegave (-:

Rikke undersøger om det er muligt at få lavet ”engel – original” i rød og i børnestørrelser med tryk som nye klubjakker, samt prisen.

Der er lukket for kommentarer.