Referat af møde d. 28-03-15

Mødedeltagere: Dorte Møller, Gitte Skovshoved, Tina Hamann, Jens Falk-Adamsen

Afbud: Henriette Vonsild, Lillian Gorsvig.

Referent: Tina Hamann

Punkt Beslutning
Dansk Rideforbund afholder kursus i PIH den 30. maj. Støttekredsen står for forplejning denne dag. Opgaverne deles blandt bestyrelsens medlemmer.
Cafeteria Der er god opbakning når støttekredsen søger hjælp til kagebagning i forbindelse med stævner. De, der bager, tilbydes gratis kaffe.Fremover vil der i cafeteriet afprøves forskellige alternative tilbud. Disse tilbud er særligt tiltænkt dem, der tilbringer en hel dag i klubben og har brug for et mere mættende måltid.

Der vil fremover være en lille prisstigning i cafeteriet.

Tombola Tombolaen har tidligere vist sig, at være en stor succes og ikke mindst en god indtjeningsmulighed. Det er dog en omfattende opgave at opsøge butikker, der vil sponsorere præmier til tombolaen. Der vil fremover blive lavet en ”præmie-kasse” som står i støttekredsrummet. Støttekredsen ser på det med milde øjne, hvis nogen har lyst til at bidrage med en fin præmie til tombolaen.
Wendy blade Til rytternes inspiration, hygge og tidsfordriv købes der en stor stak Wendy blade som vil være at finde i rytterstuen.
Fjernsynskanaler Det brede tilbud af fjernsynskanaler i rytterstuen har hidtil været sponsoreret gennem et privat abonnement. Abonnementet er nu opsagt, hvilket er forklaringen på de færre kanaler, der er til rådighed.
Vaskemaskine Vaskemaskinen er indkøbt af støttekredsen. Indtjeningen fra poletsalget til vaskemaskinen tilfalder støttekredsen som står for vedligehold og reparationer af maskinen. Brugere af vaskemaskinen sørger selv for vaskepulver.

Der er lukket for kommentarer.