Pressemeddelelse – 20. marts 2015

Harmonisk generalforsamling i Ponyklubben i Haderslev. Rideklubben midt i Haderslev by kan optage nye rideinteresserede. Ponyklubben i Haderslev og klubbens Støtteforening afholdt generalforsamling i sidste uge. Begge generalforsamlinger understregede den gode gænge, klubben er i og forløb både harmonisk og positivt.

Klubbens forkvinde Jeanet Mortensen kunne i sine beretning redegøre for et travlt år, som blandt andet har bragt en ny udendørs ridebane og et nyt tag på ridehallen på anlægget, der er beliggende centralt i Haderslev by ved indfaldsvejen til Idrætscentret. ”Det er et stort privilegium at være i en klub med så mange engagerede ryttere og forældre. Tingene fungerer med fælles hjælp. Det mærker ikke alene vi. Det får vi også bemærkninger om, at man noterer sig, når vi afholder stævner eller er ude til stævner”, sagde Jeanet Mortensen blandt andet. Opbakningen blev understreget af genvalg uden modkandidater af bestyrelsesmedlemmerne, således at Charlotte Tobberup, Lene Edelmann og kasserer Tine Christensen fik genvalg med applaus. Det samme gjorde bestyrelsessuppleanterne Anette Lassen og Rikke Christensen.

Ponyklubben har 21 faste heste og mere end 120 medlemmer, herunder en række handicappede medborgere, som finder fornøjelse og adspredelse ved ridning i Ponyklubben en gang om ugen. Nye medlemmer velkomne ”Vi vil gerne fortsætte til positive udvikling og vil arbejde for tilgang af yderligere helt unge medlemmer fra 6-8 års alderen, som har lyst til at prøve kræfter med ridesporten uden at det skal koste forældrene en formue”, sagde den engagerede forkvinde for Ponyklubben med henvisning til Poneklubbens særlige koncept, hvor hesteejerne nogle dage om ugen stiller deres ponyer til disposition for andre unge klubmedlemmer, som vil prøve kræfter med ridesporten.

Klubben drives ud over en fastansat staldpige udelukkende af frivillig arbejdskraft. En af de store drivkræfter i det frivillige arbejde er Caroline Mogensen, som ud over at have to aktive ridepiger i klubben også er underviser og har taget en tørn som formand for klubbens Støtteforening. Foreningens formål at støtte Ponyklubben til finansiering af dens udvikling og aktiviteter, blandt andet via salg fra klubbens cafeteria.

Caroline Mogensen modtog ikke genvalg, men fik mange lovord og roser for hendes arbejde i Støtteforeningen sammen med den øvrige bestyrelse. Caroline Mogensen blev hædret med applaus og en buket blomster for sit fine arbejde. Hun blev afløst på formandsposten af Dorte Møller. Nye i bestyrelsen er Lillian Gaardsvig og Tina Hamann. Kasserer Gitte Skovshoved blev genvalgt. Eventuelle spørgsmål til Ponyklubben kan rettes til formand Jeanet Mortensen, 22 58 93 98.

Der er lukket for kommentarer.