Konstituering 12-05-15

Konstituerende møde i støttekredsen i PIH den 12. marts 2015

Mødedeltagere: Dorte Møller, Gitte Skovshoved, Lillian Gorsvig, Tina Hamann.

Afbud: Henriette Vonsild, Jens Falk-Adamsen.

Referent: Tina Hamann

 

Punkt Beslutning
  1. Kort introduktion af nytilkomne medlemmer i forhold til typer af arbejdsopgaver i støttekredsen.
Introduktionen fortsættes ved førstkommende møde.
  1. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: Dorte Møller

Kasserer: Gitte Skovshoved

Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

Jens Falk-Adamsen

Henriette Vonsild

Lillian Gorsvig

Suppleant: Tina Hamann

 

  1. Dorte Møller indkalder til næste møde, hvor den kommende tids arbejdsopgaver drøftes.
 

 

 

Der er lukket for kommentarer.