Referat fra d. 21-06-18

Deltager: Tine, Lene, Jeanet, Carsten, Charlotte,

Fraværende: Jesper

Ref: Dorte

Referatet sendes til bestyrelsen – 5 dage til evt. kommentering ellers godkendt. Lene lægger på hjemmeside.

Meddelelser Jeanet, deltager i distriktets elevskoleudvalg.Henriette efterlyser oplysninger om, hvornår hestene kommer på sommergræs.

Flytter man sin hest efter 1. juli skal man selv kalke sin boks.

 

Regnskab juni 2018 Der kommet en del sponsorer, mange sponsorer har fornyet deres sponsorater.Sponsorernes logoer lægges ind på PIH s hjemmeside

Regnskabet er gennemgået, alt er roligt.

 

Opfølgning fra sidste møde Frontlæsser og styrtbøjle, der arbejdes i det. 
Folde Nogle folde skal grubbe eller sås om, eller klippes ned. Uge 28Karsten hjælper.

Der indkøbes græsfrø til eftersåning.

Holder til frøgræs. Der afsøges stadig muligheder.

Elever Der er en lang venteliste af børn, som gerne vil gå til ridning hos os.Der er lavet nye hold.

Der er etableret aftaler med alle undervisere og hjælperplanen er sendt ud.

 

Heste Tronto holder lang sommerferie.Fanta flyttes lørdag.

Romeos Gorm flytter ind efter sommerferien.

 

Arbejdsopgaver Arbejdsopgaverne gennemgået og fordelt. 
Ansøgninger til fonde Der søges midler til:-ridebanebund

-Minispring

-Udendørs agilitybane

-Sygefold,

-udgravning og udlægning af underlag.

 

Evt. Frederikkes far spørges om, han kan hjælpe med at få grene som hænger ud over ridebanen ordnet. 

OBS – fodring af heste som ikke er på fold hele dagen i sommerhalvåret.  Charlotte rette intro-skrivelsen vedr. opgaver i staldvagt.

 

Rollen som bestyrelsesmedlem er vendt. Der er en hårfin balance imellem at være bestyrelsesmedlem og have et frirum, hvor man dyrker sin hobby.

Der drøftes klare linjer om hvad man kan forvente af bestyrelsen, og hvordan henvendelser fra andre skal håndteres.

 

Bl.a. kan man opfordre folk til at sende deres henvendelse på mail.

 

 

 

Næste møde 13. sept.2018 Kl. 19.00.

Der er lukket for kommentarer.