Referat fra d. 16-12-14

Vedr. forespørgelse omkring at stå for aktivitetsdag for kommunens medarbejdere
ønsker PIH ikke at deltage, da 2000 deltagere er for mange.
Omkring indkøb af div. rengøringsartikler, skal de enkelte personer fremover selv stå
for indkøb, bonner til Caroline. ( Der rettes i arbejdsopgave beskrivelse ).
Henri er blevet bedt om at fælde og fjerne træ på fold ( dette er sket med hjælp
fra stormen samt Jens ).
Henri har også lovet at fjerne jord foran terrassen så vandet ikke oversvømmer denne
hvergang der er regnvejr.
Omkring økonomien er der dd et underskud på ca. 15.000 kr men det forventes at vi
kommer ud med et resultat for 2014 omkring 0, hvilket må siges at være tilfredsstillende.
Der er pt. ingen ledige bokse, men der er pt. to på venteliste til en boks.
Holdet med forældre/barn er en udfordring, der skal ses på om der evt. skal en
underviser mere til.
Der er begyndt at komme en del sponsorater ind til traileren, både i form af streamere
til traileren, og skilte i ridehallen. Fredag d. 19-12 er der aftalt at der køres en tur til Middelfart
for at se på den nye trailer. Går det hele som det skal bestilles den der. Det forventes så at der
kan stå en ny trailer klar medio februar.
Generalforsamlingen i PIH afholdes torsdag d. 12-03-15 kl. 20.15, indkommende forslag skal
være bestyrelsen i hænde senest d. 20-02-15. Det er i år Støttekredsen der står for annoncering i
ugeavisen.
Bestyrelsen afholder møde før generalforsamlingen d. 24-02-15
Punkter til næste møde :
Alder i stalden ” Hvornår må man selv omgåes hestene “
Fremtidig organisering i Støttekredsen.
Plan for fratræk.
Næste møde afholdes tirsdag d. 27-01-15

Der er lukket for kommentarer.