Generalforsamling 20-03-14

1. Valg af dirigent og referent. 

Vivi Maron blev valgt som dirigent, og Lene Edelmann blev valgt som referent.

 2. Godkendelse af dagsorden. 

Generalforsamlingen var lovlig indkaldt jfr. Haderslev Ugeavis d. 19. februar 2014

 3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. JM 

Så er 2013 afsluttet måde fysisk og på papiret.

I PiH har det været et travlt år, men masser af aktiviteter for både hesteejer og elever. 2013/2014 sæsonen blev skudt i gang med et brag af en sommerfest for elever og hvor var det positivt at se store som små, der bare havde en hyggelig og sjov eftermiddag sammen på tværs af alder. Lige netop dette er noget af det som vi i PiH er kendt for og som vi skal værne om også i fremtiden.

Vi fik lov at afholde i et D-stævne i 2013, hvor der igen var stor deltagelse fra mange klubber i distriktet. Det er godt at se at ryttere ude fra synes, at det er dejligt at komme og starte i PiH.

Der har ligeledes været stor stævneaktivitet på Syd-og sønderjyllands dressur – og springbaner igennem 2013 og altid med stor opbakning fra klubbens medlemmer til de startende ryttere.

Sponsor udvalget har også været flittige og de har skaffet et sponsorat på nye lysplader til siderne af ridehuset, hvilket vil give en masse dejligt lys ind i hallen. Så snart vejret bliver lidt bedre skal vi i gang med at have dem monteret.

Året 2013 var også året hvor Britta besluttede sig for at prøve nye udfordringer og vi fik ansat Henriette Holm i stalden i stedet for. Bestyrelsen har opfattelsen af, at hun hurtigt er kommet ind i tingene, så det samarbejde forventer vi os meget af.

2013 har på økonomi siden også vist sig at være et fornuftigt år, hvilket Tine vil berette nærmere om senere.

For sikre de mest optimale forhold for heste og ryttere og for at passe vores bund bedst muligt har vi valgt at investere i en ny baneplaner til klubben.

Visionerne for det kommende år er mange men de vigtigste er en ny udendørsbane, da den gamle ikke godt tåler vand og derfor bliver meget glat. Vi har været i gang med at søge diverse sponsorater og har fået 100.000 kr. men mangler fortsat 80.000 kr. for at kunne få den optimale bane til formålet.

Vi arbejder ligeledes med at finde den bedste løsning til håndtering af stråfoder på foldene. Drømmen er at vi kan finde nogle gode slow feeder anordninger som både er lette at fylde og sikre for hestene, men dette skal vi også ud at ansøge om penge til hos sponsorer. Som I kan høre har vi masser af visioner og planer for det kommende år så kræfterne skal sættes ind på at forsøge at skaffe penge til alle projekterne.

Jeg vi gerne på bestyrelsens vegne takke for et godt 2013 og vi ser frem til et endnu bedre 2014.

4. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. TC 

Tine fremlægger et pænt regnskab som på forhånd er godkendt af 2 revisorer Karsten Edelmann og Jan Krogh, samt bestyrelsen.

Vi har et overskud på 31.000. Vi har i år haft lidt ekstra udgifter på ponyer, da vi har haft sygdom i stalden. Klubben valgte at købe fælles medicin og betale laboratorie omkostninger.

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. TC 

Der er i budgettet for 2014 taget højde for et stadig faldende handicapelevantal. Vi forventer et lavere overskud næste år pga. lavere indkomst, men håber på at vi kan mindske klubbens udgifter. Der forventes et overskud på ca. 8000 kr.

6. Fastsættelse af kontingent. TC 

Kontingentet fastholdes på det nuværende niveau, som er 150kr 2 x årligt.

7. Behandling af indkomne forslag. 

Der er i år ikke kommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg : Jeanet Mortensen ( ønsker genvalg )

Christian Jensen (ønsker genvalg)

Begge er genvalgt

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

På valg : Rikke Christensen ( ønsker genvalg )

Anette Lassen ( ønsker genvalg )

Begge genvalgt

10. Valg af revisorer.  

På valg er Jan Krogh og Karsten Edelmann.

Begge er genvalgt

11. Eventuelt. 

Bestyrelsen har i 2013 brugt meget tid på drift.

Derfor har der ikke været brugt meget tid på at drøfte visioner om undervisning m.m.

Dette håber vi på at kunne bruge mere tid på i 2014. Der er desværre en stor begrænsning mht. støtte fra kommunen til forskellige projekter. Herunder handicapridning, integration og projekt omkring sundhed. Så det er svært at få op at stå.

Der er op startet et forældrebarn hold, hvor forældrene trækker deres egne børn. Fremover vil der blive lagt stort vægt på at vi skal have forældrene mere på banen.

Klubbens største projekt er at skaffe de 80.000 vi mangler til den udendørs ridebane. Der kommer mange ideer til, hvem man kan søge Bl.a. OK benzin. Der er også forslag om at man kan sælge plakater med hestene evt. fra elevstævne

Haflingersport er kommet med en forespørgsel om brug af faciliteterne. Dette er endnu ikke afsluttet.

Under eventuelt kommer der flere forskellige forslag til klub arrangementer:

  • Dressurkursus til ponyejerne. Bestyrelsen er åben for indkomne forslag. Der er også ønsker til anderledes kursus som f.eks. horsmanchip kursus
  • Ridemærker. Jan Krogh kender muligvis en der gerne vil undervise i ridemærker.
  • Afholdelse af ridelejr

Til sidst en stor tak til Dirigent Vivi Maron

Stort bifald.

Der er lukket for kommentarer.