INFO om staldvagt

Man starter altid vagten med at orientere sig i bogen på kontoret.

Kl. 8.00 Fodres heste og katte.

Efterfølgende skal hestene på fold. Hvilke folde er angivet på tavlen på kontoret.

Husk at tjekke hegnet, om der er vand på foldene og FJERNE/TJEKKE snore inden i lukker ud. Halmhuset på midterfolden skal fyldes op med halm, hvis der ikke er halm/frøgræs på de andre folde skal husene på de andre folde ,også fyldes op med halm.

Inden hestene skal ind igen:

Veje wrap/hø af til hver hest i de blå poser, og dele det ud i boksene.  Listen hænger i foderrummet. Feje hele stalden og oprydning i vandspiltorv.

Kl. 12.00 tages hestene ind og fodres.

  • Derudover forventes at man :    
  • Oprydning i halm/foderrum
  • Oprydning i vandspiltorvet
  • Oprydning af staldkontor, og tømme div. skrallespande
  • Tjekke ristene foran møddingen og stalden at de er rene
  • At porten til møddingen holdes lukket

Som staldvagt har man ansvaret for rengøringen i rytterstuen, dvs. Man sørger for borde og stole er sat op og bordene er tørret af. Man holder orden i tv hjørnet og fejer gulvet i begge rytterstuer.

Kl. 18.00 Fodres hestene igen med foder, wrap/hø og halm. Der udleveres kun halm til de heste der ikke har halm i nettene.

Feje hele stalden og oprydning i vandspiltorvet.

Inden stalden lukkes:

  • Tjekke at alle bokse er lukkede, og hestene ikke har grime på
  • Tjekke at alle døre er låst og lyset er slukket over alt
  • Tjekke strømmen er slukket og sætte alarmen til i rytterstuen

 

Der er lukket for kommentarer.