INFO – ude hele dagen

Arbejdsplan når hestene er ude hele dagen

Man starter altid vagten med at orientere sig i bogen på kontoret.

Kl. 8.00 Fodres heste og katte.

Efterfølgende skal hestene på fold. Hvilke folde er angivet på tavlen på kontoret. Heste der skal stå selv, skal sidst ud og først ind.

Hegnet tjekkes om det er ok og der tjekkes for løse snore ved frøgræsset.

Der fyldes vand i karrene på foldene. Dette tjekkes/fyldes igen kl. 13.

Tjek på tavlen hvilke heste, der skal have halm/hø/wrap med ud. Der fyldes op igen kl. 12. Tarock og Blanka skal have wrap på folden og Silas skal have sit hø på stien ved terrassen.

Husk at tænde for strømmen.

Feje hele stalden og vandspiltorv.

Hvis hesteejere vurderer, at deres hest har brug for at komme ind til middag, er det hesteejerens eget ansvar at give besked om dette til staldvagten. Kan noteres på tavlen.

Vande ridehuset 15 min. og vande udendørs banen.

Tømme diverse skraldespande.                      

Oprydning i halm/foderrum.

Oprydning i vandspiltorvet og staldkontor.

Rense risten foran porten ud til foldene.

Tømme alle lortespande.

Rengøring af rytterstuen. Se oversigten over opgaver på sedlen i rytterstuen.

Wrap/hø skal vejes af til hver hest i de blå poser. Oversigten hænger i foderrummet. Halm gives til de heste, der skal have halm. Står på sedlen på bokslågen. 

Kl. 18.00 tages hestene ind og fodres med foder, wrap/hø/halm. Man må tidligst fodre kl. 18 og gerne senere.

Feje hele stalden og oprydning i vandspiltorvet.

Inden stalden lukkes:

Tjekke at alle bokse er lukkede og hestene ikke har grime på.

Tjekke at alle døre er låst og lyset er slukket over alt.

Tjekke at der ingen katte er i rytterstuen.

Tjekke strømmen er slukket og sætte alarmen til i rytterstuen.

Der er lukket for kommentarer.