Opstaldningsmøde 23-09-2017

Det er en udfordring at finde elever til det sene aftenhold om tirsdagen.

Bestyrelsen efterspørger folks mening i forhold til, at de gør sig tanker om, at lave et hold for uøvede voksne ryttere tirsdag aften. Under mødet er der opbakning til idéen. I første omgang udbydes pladserne på holdet internt i Ponyklubben. Hvis ikke holdet kan fyldes op på denne måde, vil elevernes forældre kunne tilbydes en plads. Det er ikke et hold for forældre som ikke har tilknytning til Ponyklubben.

Klatter og bund

Det er et problem, at folk ikke husker at samle klatter op i ridehallen og på vejene. Bunden skal harves to gange om ugen, men den bliver ikke harvet når der ligger klatter.

Stråfoder

Husk at give Tine besked, når hesten sættes op eller ned i mængden af stråfoder.

Medlemskort

Hvis medlemskortet bortkommer koster et nyt 20 kr.

Gødningsprøver

Der tages snart gødningsprøver – ormekur gives efterfølgende til de heste, der har orm.

Tandlæge

Tandlægen kommer tirsdag og onsdag i efterårsferien.

Hegn og strøm

Der er ikke strøm på, hvis hegnet ligger på jorden. Husk altid at lukke leddet igen.

Der er ikke strøm på nogen af foldene på den modsatte side af stien. Det kommer der til foråret når der skal indgræsses.

Frøgræs

De heste der ikke kan tåle frøgræs får halm på folden.

Foderrum

Vi skal hver især gennemgå det vi har stående i foderrummet. Lene og Jeanet vil samle alt specialfoder ét sted.

Sadelrum

Tjek spandene – der skal ligge rene klokker og gamacher i spandene, hvis hestene skal have det på undervisningen.

Striglekasser

Kurt sætter nye hylder op til striglekasser

Staldvagter

Som hovedregel kommer hestene ind til middag efter 1. oktober. Hvis vejret er rigtig godt kan man som staldvagt vælge, at lade dem blive ude. Hård regn kan få hestene til at blive vilde på folden. Er man i tvivl som staldvagt, så tag hestene ind.

Snore på folden

Husk!!! At samle snore på foldene fra frøgræsset. Husk også at opdatere tavlen i forhold til, hvor mange snore der er.

Elevstævne 11. november – der bliver brug for hjælp fra os alle.

Der er lukket for kommentarer.